10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร สำหรับปี 2022

ในปี 2022 นี้ ถ้าพูดถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้านที่น่าจับมอง ก็ต้องเป็นด้านการเกษตร ที่นำนวัตกรรมหลากหลายเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจำนวนผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก

อ่าน

ยกระดับจาก “อัตโนมัติ” สู่ “อัจฉริยะ”

อุตสาหกรรมยุคมีการใช้ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็ว ในการผลิต ทำ ให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง ราคาสินค้าถูกลง แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องปริมาณสินค้า ที่ผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด และ โรงงานไม่อาจจะผลิตจำนวนน้อยได้

อ่าน

OEE-Overall Equipment Effectiveness

Overall Equipment Effectiveness – OEE เป็นการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Availability, Performance และ Quality

อ่าน

รับมือกับ “น้ำรอระบาย” ด้วยระบบ IoT

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบติดตามระดับน้ำอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้าน IoT (Internet of Things) ทำหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณระดับน้ำของแต่ละพื้นที่

อ่าน

Big Data คืออะไร

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้คนพึ่งพิงข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ กระบวนการคิดของคนทั่วไปหรือแม้แต่องค์กรต่างๆในทุกวันนี้ส่วนใหญ่อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อประกอบการตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง แต่ด้วยความที่ข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย คำถามสำคัญ คือ เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร จากคำถามดังกล่าวจึงทำให้คนหันมาสนใจสิ่งที่เรียกว่า Big data กันมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน

อ่าน

5 ประโยชน์ของ IoT

IoT หรือ Internet of Thing เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจและโรงงาน อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน รูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนา

อ่าน

10กฎเหล็กการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม! เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานกับเครื่องจักรนั้นค่อนข้างรายแรง จนอาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะอย่าง นิ้วมือ มือ และแขน ได้!

อ่าน

ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ IoT

ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อกำหนดข้อมูลในทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้และวิเคราะห์เครื่องจักรและสภาพ แวดล้อมของการผลิตเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา ส่วนไหนที่คุณต้องการใช้ระบบการตรวจสอบ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีแพลตฟอร์มของระบบการตรวจสอบสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และวิเคราะห์การแยกส่วนของข้อมูล พร้อมทั้งยังให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ และการติดตั้งอีกเช่นกัน

อ่าน