Big Data คืออะไร

ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้คนพึ่งพิงข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ กระบวนการคิดของคนทั่วไปหรือแม้แต่องค์กรต่างๆในทุกวันนี้ส่วนใหญ่อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อประกอบการตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง แต่ด้วยความที่ข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย คำถามสำคัญ คือ เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร จากคำถามดังกล่าวจึงทำให้คนหันมาสนใจสิ่งที่เรียกว่า Big data กันมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน

อ่าน

5 ประโยชน์ของ IoT

IoT หรือ Internet of Thing เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจและโรงงาน อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน รูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนา

อ่าน

10กฎเหล็กการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม! เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานกับเครื่องจักรนั้นค่อนข้างรายแรง จนอาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะอย่าง นิ้วมือ มือ และแขน ได้!

อ่าน

ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ IoT

ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อกำหนดข้อมูลในทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้และวิเคราะห์เครื่องจักรและสภาพ แวดล้อมของการผลิตเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา ส่วนไหนที่คุณต้องการใช้ระบบการตรวจสอบ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีแพลตฟอร์มของระบบการตรวจสอบสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และวิเคราะห์การแยกส่วนของข้อมูล พร้อมทั้งยังให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ และการติดตั้งอีกเช่นกัน

อ่าน

WORF FORM HOME ได้ด้วยระบบ IoT

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้กิจการด้านอุตสาหกรรมต้องปรับตัว และหาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาและนำระบบ IoT (The Internet of Things) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโรงงานเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านทางมอนิเตอร์ และ Mobile Applications ได้ รวมทั้ง IoT ยังสามารถทำให้อุปกรณ์ Sensor ที่ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่านทางเทคโนโลยี Big Data ต่อไปได้


ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปกับเรา


ปลดพนักงาน แต่ไม่สามารถปลด เทคโนโลยีได้

การปลดพนักงานอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป แรงงานบางคนทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อทำงานให้ดีที่สุด ถูกใจนายจ้างที่สุด การเลิกจ้างหรือปลดพนักงาน แม้ว่าโรงงานจะเคยมีผลประกอบการที่ดีมาก แต่ในเมื่อยุคสมัยที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้นทุนและการลงทุนของธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับรายได้ที่ลดลงตามกำลังการซื้อที่หดตัวรุนแรง จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทุกทางที่จะบริหารจัดการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดต่อธุรกิจที่กำลังเผชิญภาวะการแข่งขันอยู่ แต่ตัวเลือกในการปลดพนักงานอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง หากผ่านพ้นวิกฤติที่ว่านี้ไปได้ แรงงานเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างกำไรสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจอย่างมาก


จับผิดเครื่องจักรกินไฟเวอร์

ทำไมต้องเลือกใช้ระบบ Monitoring System ของ Itthirit Technology เครื่องจักรเหมือนกันทำงานเท่ากัน แต่.....ใช้ไฟไม่เท่ากัน !! แล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้การใช้ไฟไม่เท่ากัน ? “ระบบ Monitoring System” สามารถช่วยอุตสาหกรรมของท่านในเรื่อง การวัดอัตรากำลังไฟฟ้า ข้อมูลระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงการตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


ก้าวสู่ อุตสาหกรรมยุค 4.0 ไปกับเรา

การปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือ Industrial Revolution คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและรูปแบบการผลิต เป็นยุคที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตในระบบแบบอัตโนมัติ มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยเสริมแรงในการทำงาน สามารถผลิตสินค้าที่ซับซ้อนในปริมาณที่มากได้


ความลับของระบบ IoT(Internet of Things)

ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรโลกที่ในปัจจุบัน ต้องพึ่งพาและอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น อีกทั้งผู้คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงทำให้กระแสความนิยมของการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นแบบอัตราเร่ง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะอย่าง Smart Gadgets หรือ Wearable Devices