สาเหตุของการเกิดไฟไหม้เกิดจากการต่อสายไฟที่ไม่ปลอดภัย

การเดินสายไฟในบ้านซึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการเดินสายไฟ แต่หนึ่งในสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เกิดจากการต่อสายไฟที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้มาตรฐาน


5 อันดับอุปกรณ์ช่วยต่อสายไฟ

การเลือกอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อสายไฟ นั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน