รับวางระบบ OEE เพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม

ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ IoT

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Automation Industry , Smart Building , Smart City , Smart Farmer , Smart Factory โดยมีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดอุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

OEE

Real-Time Monitoring Production Data

SPM ช่วยให้ Production Supervisory, Production Manager หรือ Management ทราบผลการผลิตได้แบบ Real-Time ผ่านหน้าจอมือถือ, Desktop, Tablet ดูผ่าน Production Office ดูผ่าน Internet เมื่ออยู่ภายนอกโรงงาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Production,OEE, Downtime,Report

ช่วยให้การควบคุมการผลิตทำได้ง่าย ดูผ่าน Dashboard Report ที่แสดง Indicator สำคัญแบบ Visualize

Downtime Alerts ผ่าน Line Group Real-Time

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมี Downtime ผ่านหน้าจอ Display, เสียงเตือน และ ส่ง Message เข้า Line Group ให้ผู้รับผิดชอบ ทราบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลา Downtime ของไลน์ผลิต


หน้าจอแสดงผล Machine Monitoring System

ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) เป็นระบบจัดการพลังงานในอนาคตที่ใช้ควบคุมการผลิตการใช้พลังงานที่ใช้ในการกระบวนการผลิตของโรงงาน หากเปรียบเทียบกับ HEMS หรือ BEMS แล้ว FEMS ถือเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานนั้น ๆ ในขณะที่ BEMS หรือ HEMS จะจำกัดอยู่แค่การควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเท่านั้น เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อน หรือระบบแสงสว่าง เป็นต้น

Read More

Target/ Daily Plan (D.Plan)

สามารถแสดงเป้าหมายในการผลิตทั้งหมดต่อวัน เช่น 1 วัน 50000 ชิ้นช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานได้ รู้เป้าหมายในการผลิตแต่ละวันแบบ Visualize

Diff

เป็นค่าที่แสดงผลต่างระหว่าง Plan กับ Actual เช่น Plan = 2000 Actual = 1300 Diff = 700 ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถรู้ได้ว่าขาดเหลืออีกเท่าไหร่ ถึงจะครบตามเป้าที่กำหนด

Cycle time , Takt time (CT)

ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและดูแลในสายการผลิตรู้ว่า Takt Time/Cycle Time เท่าไหร่

Date , Clock Time

แสดงวันที่และเวลาแบบ Digital Clock ช่วยให้พนักงานได้รู้เวลาในการทำงาน

Plan (Cycle Time)

แผนการผลิตตาม Cycle Time จะนับไปเรื่อยๆ ตาม Cycle Time ที่กำหนดไว้ โดยจะเริ่มนับจาก 0 เช่น Cycle Time คือ 3 นาที/ชิ้น ทุกๆ 3 นาที Plan ก็จะเพิ่มทีละ 1 เช่น การผลิต ผ่านไป 30 นาที Plan (Cycle Time) จะอยู่ที่ 10 ชิ้น

Actual

แสดงผลการผลิตที่ผลิตได้จริงสามารถรับ Input (On/Off Contact) ได้จาก Push Button , Photo Sensor, Barcode Scanner (Custom) หรือ Limit Switch

แสดงข้อมูลได้หลายไลน์ผลิต

ช่วยให้รู้ภาพรวมการผลิตไม่ต้องเสียเวลาเดินดูในแต่ละไลน์สามารถจัด Group ได้

Model Name

แสดง Model Name ที่กำลังผลิตให้เห็นชัดเจน ช่วยลดความผิดพลาดในการผลิตเนื่องจากช่วยให้ ผู้ปฎิบัติงานจะรู้ว่ากำลังผลิต Model อะไรอยู่

Downtime Monitoring

เป็น Feature ที่ช่วยให้รู้ได้ทันทีเมื่อเกิด Downtime ในไลน์ผลิต แสดงผลผ่านหน้าจอ Display และมีเสียงแจ้งเตือนพร้อมกับ Record Downtime ตั้งแต่ Start จนถึง Stop และ Total Downtime ทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด Downtime เพื่อให้มี Data ที่แม่นยำ ใช้ทำ Improvement ภายหลังได้ (สามารถต่อ Tower Llight , Signal Horn เพิ่มได้)

Availability

สามารถแสดงค่า Availability คือ ความพร้อม เครื่องจักรในการทำงาน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่อง (Operating Time) กับเวลารับภาระงาน (Loading Time) คิดเป็น 90 %

Quality

สามารถแสดงค่า Quality คือ ความสามารถ ในการผลิตของดีตรงตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการเปรียบเทียบกับจำนวนของที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 99 % Photo Sensor ,Machine(Input)

Performance

สามารถแสดงค่า Performance คือ สมรรถนะ การทำงานของเครื่องจักร เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net Operating Time) กับเวลาเดินเครื่อง (Operating Time) โดยค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 95 %

รองรับการดูผ่านมือถือและWeb Browser Internet

สามารถดูข้อมูลการผลิตผ่านมือถือ ,Desktop ,Tablet ดูผ่าน Production Office หรือ ดูผ่าน Internet เมื่ออยู่ภายนอกโรงงาน แสดงยอดและภาพรวมกระบวนการผลิต สะดวกบริหารจัดการง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU