ระบบควบคุมประตูระบายน้ำ 4.0


ระบบควบคุมประตูระบายน้ำ 4.0 (iTrend Smart Water Gate System)

ระบบควบคุมประตูน้ำอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Smart Regulator Gate Control System เป็นระบบ IoT (Internet of Things) ทำหน้าที่ติดตามระดับน้ำ ความเค็ม และสถานการณ์น้ำ หน้าและหลังประตูน้ำ ควบคุมระดับน้ำหน้าประตูโดยการเปิดปิดบานประตูและการสูบน้ำออกโดยเครื่องสูบน้ำที่เป็นทั้งแบบ Manual และ Automatic ผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ที่เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับระบบเซิร์ฟเวอร์แบบคลาวด์ (Cloud)ทำให้สามารถติดตามและควบคุมการทำงานแบบ Real-Time ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน รวมถึงการแจ้งเตือนสถานะการณ์ผ่านทางโซเซียลมีเดียให้รับรู้ถึงการทำงานและความผิดปกติของระบบได้ตลอดเวลา

หน้า Dashboard จะแสดงภาพรวมของประตูระบายน้ำ แสดงสถานะและข้อมูลต่าง ๆ แบบ Real-time โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานระยะไกลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โดยข้อมูลที่แสดงในระบบ ยกตัวอย่าง เช่น สถานะเปิด-ปิดของมอเตอร์, ปริมาณ/ระดับน้ำหน้าประตูและหลังประตู, อัตราการระบายน้ำ

หน้าจอระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละประตูระบายน้ำในรูปแบบแผนที่ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประตูระบายน้ำเพื่อเข้าดูข้อมูลหรือสั่งการในระยะไกลได้ (กรณีมีบานประตูระบายน้ำมากกว่า 1 ประตู)

หน้าจอระบบจะแสดงการทำงานของอุปกรณ์ที่อยู่ที่ประตูระบายน้ำ โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งการทำงานของอุปกรณ์ได้ โดยที่ระบบจะแสดงสถานะและคำอธิบายให้ทราบด้วย

หน้าจอระบบจะแสดงสถานะของประตูระบายน้ำ รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลของระดับการเปิดปิดของบานปะตูน้ำได้

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Cloud Server จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลกระแสไฟของมอเตอร์ที่ถูกเก็บไว้ใน Cloud Server หลัก จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลตามจำนวนอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการทำงานของมอเตอร์ในแต่ละวัน ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแบบ Real-time และแบบย้อนหลังได้

ระบบมีความสามารถในการติดตามและควบคุมประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อป้องกันการทำงานที่เกินอัตราในแต่ละบานประตูหรืออุปกรณ์ได้

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการระบายน้ำของแต่ละวันได้

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดตั้งร่วมกับบานประตูได้ โดยการกำหนดเวลา(อัตโนมัติ) ในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ และระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษา

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อความแจ้งเตือน ระบบจะแสดงในหน้าจอของระบบและแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น LINE บนมือถือแบบ Real-time

ระบบและแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น LINE บนมือถือแบบ Real-time

แชร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU