ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ


AUTOMATE MONITORING SYSTEM ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ

เข้าสู่ยุค 4.0 ที่เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรม >> ต้องยอมรับว่า “เครื่องจักร” เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล โดยกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกับอุปกรณ์จะทำงานโดยการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับอุปกรณ์ (IoT) ที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมถึงควบคุมและแสดงผลข้อมูลผ่าน Mobile Application ได้

อีกทั้ง IoT ยังสามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Sensor ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้เช่นกัน ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Big Data” ดังนั้น Automate Monitoring System จะช่วยสร้างคุณค่า (Value) ในกระบวนการผลิตสินค้า สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม และลดต้นทุนการผลิตสินค้าโดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แชร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU