รับมือกับ “น้ำรอระบาย” ด้วยระบบ IoT


ปัจจุบันสถานการณ์น้ำรอระบาย จากฝนที่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดน้ำรอระบายในหลายๆพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชน สถานที่สำคัญ รวมถึงเส้นทางจราจรต่างๆ กทม. ได้ดำเนินการรับมือกับปริมาณน้ำฝนเป็นอย่างดี อาทิ ลดระดับน้ำในคูคลอง ลอกท่อ เก็บขยะและวัชพืชในคูคลอง เตรียมความพร้อมที่สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และเร่งระบายน้ำทันทีที่ฝนเริ่มตก ไม่ปล่อยให้มีปริมาณน้ำสะสมจนเกินขีดความสามารถของท่อระบายน้ำและคูคลองและวางแผนเพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบติดตามระดับน้ำอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้าน IoT (Internet of Things) ทำหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณระดับน้ำของแต่ละพื้นที่

โดยมีการวัดระดับน้ำด้านหน้าและหลังประตู หลักการในควบคุมระดับน้ำบริเวณประตู ทำได้โดยการควบคุมเปิด-ปิดบานประตูและการสูบน้ำออก โดยเครื่องสูบน้ำที่เป็นแบบ Manual และ Automatic สามารถควบคุมแบบระยะไกลได้ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับระบบเซิร์ฟเวอร์แบบคลาวด์ (Cloud) ทำให้สามารถติดตามและควบคุมการทำงานแบบ Real-Time ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านทาง Application Line ให้รับรู้ถึงการทำงานและความผิดปกติของระบบได้ตลอดเวลา

แชร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

LINE @itthiritiot

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU