ITHIRIT TECHNOLOGY

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนีชื่อว่า WAGO Electronics เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดอุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Inovation

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน สายงานการผลิต และการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การตรวจสอบพลังงาน

ระบบ iTrend สนับสนุนการกำหนดข้อมูลด้านพลังงาน การตรวจสอบข้อมูลพลังงาน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงาน

การควบคุมระยะไกล(RTU)

สนับสนุนการนำเข้าด้วยวิธีมาตรฐาน Standard Protocol สำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบรายงานระบบออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานบนมือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


มีรูปแบบของการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการแสดงมีการนำเสนอที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


มีระบบแจ้งเตือนปัญหาหรือการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่แจ้งเตือนในระบบได้


สามารถกำหนดข้อมูลหรือปัจจัยอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการทำงานได้


Solution

AUTOMATE MONITORING SYSTEM

Read More

CONTORL AND MINOTORING SYSTEM

Read More

Wasted Water Management System

Read More
ดูทั้งหมด

เทคโนโลยีของเรา

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นระบบที่สำคัญ สำหรับการวางแผนการทำงาน รวมถึงการต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ บริษัท อิทธิฤทธิ์เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดทำระบบตรวจสอบการใช้พลังงานร่วมกับอุปกรณ์ PLC ของ WAGO เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลพลังงาน การสร้างรายงานการใช้พลังงานและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบริหารจัดการการลดใช้พลังงาน

<

Blog

ปลดพนักงาน แต่ไม่สามารถปลด...เทคโนโลยีได้

เครื่องจักรเหมือนกันทำงานเท่ากัน แต่.....ใช้ไฟไม่เท่ากัน !!

ความลับของระบบIoT

ก้าวสู่ อุตสาหกรรมยุค 4.0 ไปกับเรา

ดูทั้งหมด