ประตูเปิดปิดระบายน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานกรมชลประทาน
  • ระยะยกบานระบาย

    สถานประตูน้ำปิดการระบบ

    ตั้งค่าใหม่