ประตูเปิดปิดระบายน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานกรมชลประทาน
 • รายงานการใช้กระแสไฟในแต่ละเครื่อง
  รายงานกำลังไฟฟ้าในแต่ละสถานี
  รายงานหน่วยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสถานี
  รายงานการทำงานในแต่ละวัน
  รายงานระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
  รายงานการทำงานในแต่ละครั้ง