ประตูเปิดปิดระบายน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานกรมชลประทาน
 • ปั๊ม1
  ทำงาน
  ควบคุมระยะไกล
  ทำงานอัตโนมัติ

  ชั่วโมงทำงาน:12:06:16ชั่วโมง
  ขณะนี้ใช้พลังงาน:20.4
  วันนี้ใช้พลังงาน:123.1

  สถานะการใช้งาน:
  ปั๊ม2
  หยุดทำงาน
  ควบคุมระยะไกล
  ทำงานอัตโนมัติ

  ชั่วโมงทำงาน:12:06:16ชั่วโมง
  ขณะนี้ใช้พลังงาน:20.4
  วันนี้ใช้พลังงาน:123.1

  สถานะการใช้งาน: