ประตูเปิดปิดระบายน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานกรมชลประทาน

  • เปิดระบบกล้องวงจรปิด

    เปิดระบบกล้องวงจรปิด