ประตูเปิดปิดระบายน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานกรมชลประทาน
 • ข้อมูลแผ่นป้าย : ปั๊ม 1

  หมายเลข Otto อัตราการ GRM. 0
  โครงสร้างปั๊ม Otto เฮดของปั๊ม FT. 0
  เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด Otto แรงม้า HP. 0
  ขนาด Otto รอบต่อนาที RPM. 0
  หมายเลขชุด Larry the Bird
  รหัสวันที่ผลิต Larry the Bird
  แรงดันที่ทำได้สูงสุด Larry the Bird

  881

  ชั่วโมง

  300

  ชั่วโมง

  900

  ข้อมูลแผ่นป้าย : ปั๊ม 2

  หมายเลข Otto อัตราการ GRM. 0
  โครงสร้างปั๊ม Otto เฮดของปั๊ม FT. 0
  เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด Otto แรงม้า HP. 0
  ขนาด Otto รอบต่อนาที RPM. 0
  หมายเลขชุด Larry the Bird
  รหัสวันที่ผลิต Larry the Bird
  แรงดันที่ทำได้สูงสุด Larry the Bird

  881

  ชั่วโมง

  300

  ชั่วโมง

  900